نکاتی پیرامون نهضت حسینی (برگرفته از سخنرانی شب عاشورای حضرت آیت الله جوادی آملی)

25 10 2017 588212 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
زيارت «جامعه» براي خواص از اولياء و علماي الهي پيام رسمي دارد، اما براي اوحدي از علما پيام أخص دارد، در این زيارت عرض مي‌کنيم: «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ» چنانچه به صورت مکرر گفته شده است، آنچه در زیارت‎نامه‎ها یا دعاها آمده، گرچه به صورت خبری وارد شده است اما به داعي انشاء القا شده است. بنابراین؛ اين سخنان گزارش نيست، بلکه نيايش و درخواست است.