نا امیدی شرق و غرب، با نصب علی (ع)

12 07 2017 591616 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
وقتی جریان غدیر مطرح شد و وجود مبارک علی بن ابی طالب به دستور ذات أقدس إله به مقام شامخ خلافت و ولایت و امامت نصب شد، این کریمه نازل شد: ﴿الْيَوْمَ يَئسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تخَشَوْهُمْ وَ اخْشَوْن﴾ ؛ «امروز کفار از [نابود کردن] دین شما مأیوس شدند.