عظمت رحلت رسول خدا (ص) و شهادت فرزندش حسین (ع)

05 10 2017 589217 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
در جریان مبعث حضرت رسول (ص) دعای معروفی را بزرگان نقل کرده‌اند و در آن دعا به خدا سوگند داده شده که: «إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَة» ؛ در شب مبعث، سخن از تجلی اعظم ذات اقدس اله است؛ زیرا کسی که مظهر اسم اعظم است، به بعثت رسیده است.