سيره تفسيري حضرت استاد

12 06 2017 593453 شناسه:
نویسنده: آیه الله جوادی آملی
چکیده:
قرآن كه ثَقَل اكبر و اولين منبع نقلي دين است، مرجع علمي تمام مسلمين به ويژه عالمان دين مي‏باشد و هر كسي به نوبت اشتياق و احتياج خويش، به آن رجوع مي‏نمايد. بنده نيز گذشته از اين سنّت ديرپاي حوزوي، در اثر شاگردي محضر اساتيدي كه در ترجمه، تفسير، تدريس و تصحيح كتابهاي تفسير و تأليف آنها مخصوصاً علّامه طباطبايي (قدّس‌سرّه) مي‏كوشيدم حَشرِ بيشتري با قرآن حكيم داشته باشم