به فقیر رسیدگی کردن کار عاطفی است، جلوی فقر را گرفتن کار علمی و عقلی است

17 10 2023 1966524 شناسه:

در محضر استاد:

 دفع فقر
 
🔹 ما دفع فقر بکنیم مهم‌ تر است تا رفع فقر! یک ‌وقت است جامعه فقیر می ‌شود نیازمند می ‌شود، انسان برای رفع فقر قیام می کند، این کار خوبی است اما #کار_عاطفی است نه #کار_عقلی یعنی انسان وقتی فقیری را می ‌بیند، عاطفه اش جریحه ‌دار می‌ شود دلش می ‌سوزد، کمک می‌ کند.
کمک عاطفی ثواب بسیار کمی دارد که آدم دلش بسوزد و به فقیر کمک بکند، چون آن دیگر مربوط به دین نیست، کشورهایی هم که دین در آنها نیست این کمک را دارند، در حیوانات هم هست. این رفع فقرِ موجود است، این حداقل است که از این مرحله ـ خدای ناکرده ـ اگر کسی تنزّل بکند، دیگر نام او در دیوان کتاب و سنّت نیست.

🔹 عمده #دفع_فقر است نه #رفع_فقر؛ عمده آن است انسان کاری بکند که فقر پدید نیاید. به فقیر رسیدگی کردن کار عاطفی است، جلوی فقر را گرفتن کار علمی و عقلی است؛ یعنی آدم بتواند #اشتغال ایجاد کند کار ایجاد کند، جلوی فقر را بگیرد نه به فقر موجود بپردازد و به فقیر کمک بکند.

🔹 جلوی #فقر_طبیعی را نمی ‌شود گرفت یعنی ما دنیایی داشته باشیم که کسی محتاج نباشد، این دیگر دنیا نیست، این بهشت است؛ اما جلوی #فقر_اقتصادی را می ‌توان گرفت و باید گرفت.
فقر طبیعی معنایش این است که هیچ کسی مریض نشود، هیچ کسی بچّه نباشد، هیچ کسی پیر نشود همه جوان باشند و کار بکنند، اینکه شدنی نیست، پس جلوی فقر طبیعی را نه ماٴمور هستیم بگیریم نه گرفتن آن ممکن است؛ اما جلوی فقر اقتصادی را هم می ‌توان گرفت و هم باید گرفت؛  
یعنی کسی محتاج نباشد، حداقل معیشت را داشته باشد.

#روز_جهانی_ریشه_کنی_فقر
#آیت_الله_العظمی_جوادی_آملی
#جام_معرفت

📚 درس اخلاق
 تاریخ: 1379/08/12

دانلود فایل صوتی

دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات