آدرس
more


ارتباط سریع با پژوهشگاه

کلیات پژوهشگاه

بسمه تعالی
پژوهشكده علوم عقلي

مقدمه
پژوهشکده علوم عقلی، يكي از پژوهشكده هاي زير مجموعه پژوهشگاه علوم وحيانی معارج مي باشد. اين پژوهشكده با توجه به اقتضائات جامعه معاصر و با رويكرد تأمين نيازهاي مخاطبان در حوزه علوم عقلي تأسيس شده است و عمده فعاليت هاي پژوهشي خود را بر مبناي بهره وري بهينه از ابزارها و فنّاوري هاي نو و افزايش توانمندي هاي علمي در پاسخگويي به نيازها و انتظارات مخاطبان قرار داده است. اين پژوهشكده بر آن است تا با سازماندهي حوزه هاي پژوهشي خود در قالب سياستها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، در شناساندن و افزودن بر توان دانش هاي اسلامي و جهت دادن آن ها به سمت نيازهاي عيني و واقعي، با محوريت انديشه ها و آراي حكيم متألّه، حضرت آيت الله جوادي آملي ـ دامت بركاته ـ گامي اساسي بردارد. همچنين در تلاش است تا ضمن ارج نهادن به پژوهش ها و دست آوردهاي پيشين، نگاهي هم به تعالي و پيشرفت علوم عقلي در حوزه عرفان و اخلاق و همچنين كلام و حكمت ناب اسلامي و علوم انسانی جهت رفع نيازهاي ضروري سازمان ها و مراكز پژوهشي ديني داشته باشد.

اهداف
1.    تبيين مباني و زير ساخت ها و نيز چارچوب هاي نظري و عقلاني علوم ديني.
2.    تدوين و تنظيم آثار و انديشه هاي فلسفي، عرفاني، كلامي و اخلاقي حضرت استاد «مدظله».
3.    تبيين و معرفي مشرب فكري و ديدگاه هاي خاص علمي معظم له.
4.    پژوهش در موضوعات و مسايل جديد علوم عقلي با تأكيد بر مباني و انديشه هاي ايشان.
5.    نشر معارف قرآن و اهل بيت (عليهم السلام) با استفاده از علوم عقلی ناب.
6.    فهم پذير ساختن معارف ديني متناسب با شرايط و اقتضائات جامعه اسلامي و جهان معاصر با استمداد از روش عقلانی.
7.    دفاع منطقي و عقلاني سازمان يافته از آموزه هاي ديني متناسب با سطوح و نيازهاي متنوع مخاطبان.
8.    اثبات كارآمدي دين در عرصه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي.

وظايف كلان
1. شناسايي نيازها و چالش هاي فراروي جامعه، و برنامه ريزي جهت پاسخگويي مناسب و بهنگام.
2. شناسايي، جذب و تربيت محققان توانمند و حمايت از نخبگان حوزي و دانشگاهي جهت فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي علمي و پژوهشي.
3. آماده ساختن منابع علمي و مطالعاتي براي تسهيل امر پژوهش در زمينه مباحث علوم عقلي.
4. تعامل فعّال با سازمان ها، نهادها، شخصيت ها، نخبگان علمي و فرهنگي و مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي جهت ارتقاي سطح علمي پژوهش ها.
5. تبيين نظام مند معارف و گزاره هاي ديني براي سطح هاي گوناگون.
6. تحقيق پيرامون جريانات فكري و مذهبي اثرگذار جهان اسلام و جهان معاصر و نوآوري در بيان آموزه ها و معارف اسلامي مطابق با نياز جوامع اسلامي.
8. تحقيق در زمينه روش هاي اعتلاي فكري و ارتقاي معنوي اقشار مختلف جامعه.

گروه ها
گروه فلسفه:
فعاليت هاي اين گروه متمركز بر تدوين و تنظيم آثار و انديشه هاي فلسفي حضرت استاد «مدظله» خصوصا شرح اسفار (رحيق مختوم)، شرح الهيات شفا، شرح شواهد الربوبيه، شرح نهاية الحكمه و نيز تبيين و معرفي مشرب هاي فكري و علمي معظم له مي باشد. همچنين از ديگر برنامه هاي اين گروه پژوهش در موضوعات و مسايل جديد فلسفي با استمداد از مباني و انديشه هاي ايشان است.

گروه عرفان:
فعاليت هاي گروه عرفان متمركز بر تدوين و تنظيم آثار و انديشه هاي عرفاني حضرت استاد «مدظله» خصوصا شرح فصوص الحكم، شرح ايقاظ النائمين, تحرير رسالة الولايه و ... است.
از ديگر فعاليت هاي اين گروه استخراج «ديدگاه های خاص عرفانی آيت الله جوادی آملی» با رايزنی و مشورت از شاگردان ايشان است.
همچنين برگزاري كرسي هاي علمي با موضوعات «عرفان و هنر»، «عرفان و دين» و «سازگاری برهان و عرفان و قرآن» از ديگر برنامه هاي قابل ذكر است.

گروه اخلاق:
گروه اخلاق با هدف تبيين و تنظيم مباحث اخلاقي حضرت استاد و همچنين فلسفه اخلاق از ديدگاه معظم له تأسيس شده است و در حال حاضر در حال تدوين و تأليف كتاب فلسفه اخلاق و نيز تنظيم درس گفتارهاي اخلاقي ايشان مي باشد كه انشاءالله در آينده اي نه چندان دور به جامعه علمي عرضه خواهد شد.
گروه كلام:
هدف اصلي گروه كلام تبيين و تشريح نظريات و نوآوري هاي كلامي حضرت استاد مي باشد كه در موضوعات مختلف علم كلام همچون عقل و ايمان، علم و دين، تجربه ديني، وحي و ديگر موضوعات ارائه شده است.
همچنين پرداختن به مباحث اعتقادي و پاسخ به اشكالات و شبهات مربوط به آن از اهدافي است كه اين گروه در كوتاه مدت به دنبال انجام آن مي باشد.

سرپرست پژوهشکده علوم عقلی:

حجت الاسلام والمسلمین رضا ملائی

 

اعضای علمی پژوهشکده علوم عقلی:

حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد رضا مصطفی پور،آقای مهدی صدفی، آقای حسام الدین شریفی، آقای حسین علیمحمدی، آقای روح الله سوری، آقای داوود مدقق، آقای سید محمد طباطبایی پور