آدرس
more


ارتباط سریع با پژوهشگاه

کلیات پژوهشگاه

معرفی پژوهشکده علوم عقلی

اهداف

ـ تبيين، تثبيت و تعميق اركان معرفتي و اعتقادي جامعه و انسان معاصر با الهام از آموزه‌ها و معارف ناب اسلامي.

ـ تفسير فلسفه حيات و عمق بخشيدن به معناي زندگي براساس بينش توحيدي.

ـ دست‌يابي به اصول و چارچوب نظام‌مند به منظور تعميق معرفت‌ديني و رشد عقلاني جامعه.

ـ درگير ساختن فلسفه، عرفان و كلام اسلامي با مسايل عيني و نيازهاي واقعي جامعه و ارتقاء توان آن‌ها در جهت پاسخگويي به نيازها و چالش‌هاي فراروي انديشه ديني و نظام و جامعه اسلامي.

 

وظائف

-سازمان‌دهي، تنظيم و تدوين آثار و انديشه‌هاي فلسفي، كلامي و عرفاني آيت الله جوادي آملي(دام عزه(

ـ مطالعه، تحقيق و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه مباني و نظام معرفتي و اعتقادي اسلام  با تأکید بر اندیشه حضرت استاد.

ـ انجام مطالعات تطبيقي در زمينه مباحث انسان‌شناختي و شناخت و معرفي ديدگاه اسلام با استناد به مطالعات ميان رشته‌اي.

ـ انجام مطالعات درون علمي و برون علمي به منظور باز انديشي ميراث فلسفي، كلامي و عرفاني اسلام.

ـ ترجمه آثار مهم و تأثيرگذار فلسفي، كلامي و عرفاني همراه با نقد و تحليل كافي به منظور تعميق و توسعه مباحث مرتبط با اين حوزه‌ها.

ـ شناسايي و طبقه‌بندي نيازها و چالش‌هاي اساسي جامعه در حوزه فلسفه، كلام و عرفان اسلامي و سامان‌دهي طرح‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور پاسخ‌گويي سريع و به هنگام مبتني بر انديشه‌ها و آثار استاد.

ـ سازمان‌دهي گروه‌هاي تخصصي جهت اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي.

ـ شناسايي، جذب و حمايت از پژوهشگران متخصص و توان‌مند در زمينه فلسفه، كلام و عرفان اسلامي جهت اجراي فعاليت‌هاي پژوهشي.

ـ فراهم‌آوردن امكانات و منابع اطلاعاتي و مطالعاتي و زمينه‌سازي براي تسهيل پژوهش در حوزه فلسفه، كلام و عرفان اسلامي.

ـ فراهم‌آوردن زمينه رشد و ارتقاي دانش و مهارت محققان پژوهشكده از طريق برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي، نشست‌هاي علمي، ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي و نظاير آن.

ـ برگزاري نشست‌ها و همايش‌هاي علمي در حوزه فلسفه، كلام و عرفان  اسلامي و ايجاد زمينه تعامل و گفت‌وگو ميان متفكران حوزه.

ـ ارتباط و همكاري مؤثر با مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي و شخصيت‌ها و نخبگان علمي و فرهنگي به منظور پيش‌برد اهداف پژوهشكده.

ـ تعامل فعال با ديگر پژوهشكده‌ها و ساير بخش‌هاي زيرمجموعه پژوهشگاه و مؤسسه فرهنگي و تحقيقاتي اسراء با هدف هماهنگي و برنامه‌ريزي‌هاي مشترك.

 

گروه­ها

  • فلسفه
  • عرفان
  • کلام
  • اخلاق

اعظاء پژوهشکده

رئیس پژوهشکده: دکتر سید محمد تقی چاوشی

مدیر گروه فلسفه: رضا ملائی

مدیر گروه عرفان: مهدی صدفی

مدیر گروه کلام: محمدرضا مصطفی پور

پژوهشگران: سید محمد طباطبائی، مسلم گریوانی، کمال حاجیانی، قاسم جعفرزاده، مهدی سلطانی، محمد ملائی نوری، مهدی منصوری، علی اعلائی بنابی، امیر آقاجانلو