آدرس
more


ارتباط سریع با پژوهشگاه

کلیات پژوهشگاه

معرفی پژوهشکده علوم انسانی

علوم انسانی به دانش‌هایی اطلاق می‌شودکه موضوع تحقیق آنها فعالیت انسانی است. علوم انسانی مجموعه روابط انسان بامحیط و ازجنبه‌های مختلف فرهنگی،دینی،روحی و روانی، سیاسی اقتصادی اجتماعی مطالعه می‌کنند. بنابراین جامعه‌شناس، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و تاریخ چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌اند.

همچنین علوم انسانی اسلامی، بررسی و تبیین مفاهیم مذکور از قبیل اقتصاد، فرهنگ، علم، انسان، سیاست و جامعه و... با نگرش اسلامی (توحیدی و ایمانی) علوم انسانی و اسلامی را تشکیل می دهد.

در این پژوهشکده که اعضای آن سالهاست مشغول به فعالیت هستند اما شکل گیری آن در قالب پژوهشکده در حال انجام و پیگیری است.

لازم به ذکر است تمرکز اصلی این پژوهشکده در حال حاضر در حوزه علوم انسانی از جمله نظریه علم دینی حضرت استاد می باشد و به طور مشخص مطالعات در حوزه علوم انسانی را در چهار محور در اولویت این پژوهشکده قرار گرفته است:

  1. مطالعات هستی شناسی
  2. مطالعات انسان شناسی
  3. مطالعات علم شناسی
  4. مطالعات روش شناسی