لیست آثار
وحی و نبوت
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم مرکز بین المللی نشر اسراء
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 294
نوبت چاپ 1
تاریخ انتشار 1387

حقیقت و تاثیر اعجاز
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم -
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 256
نوبت چاپ 2
تاریخ انتشار 1394

سرچشمه اندیشه
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم حجه الاسلام عباس رحیمیان محقق
تعداد جلد 6
تعداد صفحه 539
نوبت چاپ سوم
تاریخ انتشار 1386