لیست آثار
فلسفه حقوق بشر
نویسنده آیه الله جوادی آملی
تهیه و تنظیم سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
تعداد جلد 1
تعداد صفحه 271
نوبت چاپ اول
تاریخ انتشار 1375