آرشیو کلام استاد
سه گام معنوی در مساله سلوک و معنویت
ما در مساله سلوک و معنویت، سه بخش داريم: بخش اخلاق، بخش عرفان شهودي و بخش عرفان وجودي. مرزهاي اينها جداست اخلاق غير از عرفان شهودي است اخلاق و عرفان شهودي غير از عرفان وجودي هستند. هر كدام از اين بخش‌هاي سه‌گانه به دو شعبه فرعي تبديل مي‌شود: نظری و...
13اشاره و نکته لطیف از بیانات حضرت آیه الله جوادی آملی (زید عزه)
اگر خواستیم ببینیم آیا با خدا مأنوسیم یا نه، باید ببینیم از خواندن قرآن كه سخن خدا با ماست و از خواندن نماز كه سخن ما با خداست، احساس ملال می‌كنیم یا احساس نشاط...جهان منتظر عرفان است، هیچ چیزی جهان را آرام نمی‌كند. مولوی با اینكه بسیاری از حرف‌هایش...
دیدار آیه الله جوادی آملی بادانشجویان و اساتید دانشگاه معارف اسلامی
حوزه در کنار سخنگویی باید شنونده قهاری نیز باشد؛ چرا که پیشرفت علمی در نقد‌ها به وجود خواهد آمد و برکات آن قابل شمارش نیست. تمام پیشرفت‌های علم پزشکی، مدیون بیماری‌هاست و اگر این امراض وجود نداشت، طب پیشرفتی نمی‌کرد و اسرار درونی بدن انسان ناشناخته...
آثـــــار
اینفوگرافیک
بیانات
اشارات
پیام ها