مقالات علمی

نکاتی پیرامون تفسیر قران کریم

 •     نکاتی پیرامون تفسیر قران کریم
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  یکم. قرآن مجید، مظهر رحمت مطلق خدای رحمان است؛لیکن بهره مندان از آن فقط پرهیزگاران اند؛ همان طور که رسول اکرم مظهر اسم اعظم خدا می باشد، لذا رحمت جهان شمول خداست؛
  83.7kb دانلود مشاهده مقاله

تفسیر به رای

 •     تفسیر به رای
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  پیرامون تفسیر به رای مطالبی مطح است که به برخی از انها اشاره می شود: یکم. تفسیر به معنای روشن ساختن چیزی که ضروری و هویدا نیست و به معنای پرده برداری از چهره جمله یا لفظی که معنای آن آشکار و واضح نیست، یک مطلب نظری است که ....
  471kb دانلود مشاهده مقاله

تفسیر قران به قرآن و بررسی اعتبار سنت در تفسیر

 •     تفسیر قران به قرآن و بررسی اعتبار سنت در تفسیر
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  به منظور روشن شدن جایگاه تفسیر قرآن به قرآن در قبال سایر روشهای تفسیری و مقدار دخالت سنت در ان و کیفیت جمع بین مناهج درایی و روایی و لزوم رعایت ترتیب آنها و حل برخی از تعارضهای احتمالی، مطالبی ارائه می شود:
  301.1kb دانلود مشاهده مقاله

قرآن.فرقان.کتاب

 •     قرآن.فرقان.کتاب
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  علمی که پیرامون قرآن بحث می نماید و موضوعش قرآن و محمول آن عوارض و اوصاف ذاتی قرآن است، تفسیر نامیده می شود و در علوم برهانی چاره ای جز موضوع حقیقی نیست تا محمولات پراکنده در اثر ...
  548.1kb دانلود مشاهده مقاله

سیره تفسیری علامه طباطبایی

 •     سیره تفسیری علامه طباطبایی
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  تفسیر قرآن کریم در گرو معرفت آن است و چون شناخت آن درجات گوناگونی دارد بیابراین تفسیر آن نیز مراتب مختلف خواهد داشت. بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن می شناسند؛
  301.1kb دانلود مشاهده مقاله

خطوط کلی رسالت قرآن

 •     خطوط کلی رسالت قرآن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  آنچه در آفرینش جان بشر تعبیه شد گوهر قدر شناسی و حق طلبی است و هرگز بطلان پذیری در جان او عجین نشد
  130.0kb دانلود مشاهده مقاله

رسالت قرآن کریم

 •     رسالت قرآن کریم
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  بهترین معرف برای شرح اوصاف قرآن کریم، همانا خود قرآن مجید است و اگر در سخنان عطرت طاهره مشهود است، باز به استناد خود قرآن کریم است
  351.3kb دانلود مشاهده مقاله

قرآن در قرآن

 •     قرآن در قرآن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  برای پرورش انسان بهترین علم و بجسته ترین مکتب لازم است؛ لذا، وی را با آیات به جست و جوی بهترین سخن تشویق کرد.
  178.2kb دانلود مشاهده مقاله

نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 2