مقالات علمی

اسلام آیین صلح و صفا

 •     اسلام آیین صلح و صفا
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  صلح و امنیت، از نیازهای اساسی جامعه انسانی است. در جامعه‌ای که افراد آن، با هم دچار اختلاف شده، به جنگ و ستیز بپردازند، زندگی، بسیار سخت و توانفرسا است، استعدادها در آن متوقف می‌شود، رشد و توسعه جامعه و افراد، دچار رکود و توقف می‌گردد.

تجارت نجات بخش انسان

 •     تجارت نجات بخش انسان
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  در آموزه‌های اسلامی و قرآنی دنیا میدان تجارت و داد و ستد است، برخی در این تجارت سود می‌برند و عدّه‌ای نیز در آن دچار خسارت و زیان می‌شوند.

نا امیدی شرق و غرب، با نصب علی (ع)

 •     نا امیدی شرق و غرب، با نصب علی (ع)
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  وقتی جریان غدیر مطرح شد و وجود مبارک علی بن ابی طالب به دستور ذات أقدس إله به مقام شامخ خلافت و ولایت و امامت نصب شد، این کریمه نازل شد: ﴿الْيَوْمَ يَئسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تخَشَوْهُمْ وَ اخْشَوْن﴾ ؛ «امروز کفار از [نابود کردن] دین شما مأیوس شدند.

شهید مطهری، شهید مطهر

 •     شهید مطهری، شهید مطهر
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  آنچه که مربوط به حکمت مطهر شهید مرتضی مطهری است و همه ما باید راهی این راه باشیم و این راه برای همه ما باز است، عبارت از این است که ما چه حوزوی باشیم چه دانشگاهی باید این اصول و این فصول را رعایت کنیم که چه بخوانیم، چه جور بخوانیم و با چه دل مایه ای سفر کنیم.

امانت داری

 •     امانت داری
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  اعتماد اجتماعی یکی از سرمایه های اصلی جامعه انسانی و بلکه یکی از نیازهای اساسی اجتماع بشری است به گونه ای که اگر اعتماد از جامعه سلب شود و مردم به همدیگر اعتماد نداشته باشند، روابط و پیوندها متزلزل و زندگی آدمی روبه ویرانی می نهد و اگر در خانواده همسر به همسر خود و فرزندان به پدر و مادر، و پدر و مادر به فرزندان خود اعتماد نداشته باشند، خانواده دچار از هم پاشیدگی خواهد شد، اگر در جامعه بین مسؤولان و مردم اعتماد متقابل وجود نداشته باشد، گست اجتماعی بوجود آمده و در نتیجه نظام اجتماعی فرو خواهد ریخت.

مؤمنان و حمایت از نیازمندان

 •     مؤمنان و حمایت از نیازمندان
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  انسان موجودی اجتماعی است که گاه از او به عنوان جانوری که در جامعه زیست می کند و با این زیست استعدادهای خود را شکوفا می سازد و با شکوفا ساختن خود به کمال می رسد، یاد شده.

·فراخوانی به سوی حیات و زندگی

 •     ·فراخوانی به سوی حیات و زندگی
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  قرآن کریم خود را با نام ها و ویژگی های گوناگونی معرفی می کند، در یکی از آن نام ها و ویژگی ها، به بُعدی از ابعاد قرآن اشاره دارد، گاهی از او به عنوان کتاب هدایت یاد می شود زیرا انسان در پرتو آن به سعادت و کمال و راه رسیدن به آن راهنمایی می شود