مقالات علمی

قدم در راه اولیاء

 •     قدم در راه اولیاء
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  برای ورود به راه اولیاء ابتدا باید راه اولیای الهی را بشناسیم. این راه هم شناختنی است و هم رفتنی. همراهان ما هم مشخص است؛ یعنی هم راه ما مشخص است، هم همراه ما.

نزدیکترین راه وصول به مقام مقربین

 •     نزدیکترین راه وصول به مقام مقربین
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  هر مسافری می کوشد نزدیک ترین راه را انتخاب بکند که زودتر به مقصد برسد. این یک اصل است و خواسته همه ما این است. آنهایی که باور کردند انسان مسافر است و با مردن از بین نمی رود و مرگ پوسیدن نیست؛ بلکه از پوست به درآمدن است؛ مرگ ماندن در طبیعت نیست؛ بلک هجرت از طبیعت است، در صدد راه حل اند. زیرا دریافته اند که مسافرند و باید نزدیکترین راه را برای رسیدن به مقصد بیابند؟ ......
  148kb دانلود مشاهده مقاله

استعانت به صبر و نماز

 •     استعانت به صبر و نماز
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  انسان موجودی فقیر و نیازمند آفریده شده است و هر فقیری نیازمند به کمک است تا از راه کمک خواهی از دیگران و کمک کردن دیگران به او، نیازهایش را برطرف سازد، همین نیاز انسان ها به یکدیگر است که آنها را به هم پیوند می دهد و این پیوند موجب می شود تا هر فردی به میزان توان خود نیاز طرف دیگر را برطرف کند، خواه این نیاز مادی باشد مانند: تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و... خواه معنوی باشد، مانند: نیاز به علوم و. ...

پرهیز از گام های شیطان

 •     پرهیز از گام های شیطان
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  انسان، موجودی است که در میان تضادها رشد می کند و استعدادهای خود را شکوفا می‌سازد و به کمال می‌رسد. اگر تضاد و کشمکش در زندگی آدمیان رخ ندهد و آدمی با آن درگیر نشود، از تحرک و تلاش باز می‌ماند. از این رو، خدا انسان را با عقل و هوای نفس آفریده است تا از طریق حاکم کردن عقل، هوای نفس را در اختیار خود گیرد و با آن به مبارزه برخیزد.