مقالات علمی

دين گریزی و علل آن

 •     دين گریزی و علل آن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  در تحلیل رفتار غالب انسان‎ها نسبت به دین، با دو رویکرد متفاوت مواجه می‎شویم؛ برخی نسبت به دین گرایش دارند و برخی دیگر از آن گریزانند. این رفتارهای متفاوت از طرف انسان‎ها، معلول یکسری علل درونی و بیرونی است.

مؤمنان باید از چه کسانی اطاعت کنند؟

 •     مؤمنان باید از چه کسانی اطاعت کنند؟
  بر اساس جهان‌بینی توحیدی خدای سبحان آفریننده انسان و آفریدگار همه موجودات است. هم موجودات را میآفریند و هم همه آنها را در مسیر رشد و هدایت قرار میدهد تا آنها به کمال برسند؛ ﴿رَبُّنَا الَّذي أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى﴾ ‏؛ پروردگار نظام هستی، خدایی است که به موجودات خلقت را اعطاء کرده و سپس آن را هدایت کرده است زیرا خدا عالم به نظام هستی و مالک آنهاست از این رو می‌تواند در همه شئون ما تصرف کند.

فلسفه حقوق بشر

 •     فلسفه حقوق بشر
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  تدوين حقوق جهاني بشر محتاج به بررسي فلسفه حقوقي آن است كه خطوط محوري آن در متن كتاب آمده است. آنچه در اين پيش‌گفتار بازگو مي‌شود، مطالبي است كه يا در هنگام محاضره و القاي مسائل، موردنياز نبود يا آنكه به طور اجمال به آنها اشاره شد؛ لذا به عنوان فصول مقدماتي، چند امر كه فقط راجع به فلسفه حقوق بشر است نه خود حقوق بشر و نه حقوق واقع در قبال حقوق بين المللي ارائه مي‌شود.

بررسي براهين معاد و شبهات منكران

 •     بررسي براهين معاد و شبهات منكران
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  جريان معاد و زندگي پس از مرگ، آن‌چنان پيچيده و دشوار است كه آراء متفكران بشري درباره آن، بيش از آنچه كه درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري شده، به ابهام و نابساماني برخورد كرده است؛ زيرا نه تنها ماديون و منكران مبدأ عالم، پاياني براي جهان قائل نبوده، منكر معادند، بلكه برخي از معتقدان به مبدأ عالم و مؤمنان به آفريدگار جهان نيز درباره قيامت ترديد داشته و آن را نپذيرفته‌اند و اين گذشته از پيچيدگي مسئله معاد، نكته ديگري دارد كه در انكار آن بي‌اثر نيست؛

آينده جهان از نظر اسلام

 •     آينده جهان از نظر اسلام
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  براي تبيين آينده جهان از نظر اسلام توجه به اصول جهان‌بيني از ديدگاه اسلامي لازم است. از اين رهگذر، به برخي از قواعد كلي جهان شناسي در مكتب دين اشاره مي شود؛ تا نتايج آن معلوم گردد و نظم نوين جهاني به خوبي معنا شود و در تأسيس آن سعي بليغ شده تا استكبار جهاني خيال خام در سر نپروراند.

ولايت فقيه و نقش آراي مردم

 •     ولايت فقيه و نقش آراي مردم
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  هدايت هر موجودي مناسب با كيان خاصّ اوست، و چون موجودها از لحاظ درجه وجودي يك‌سان نيستند، پرورندگان آنها نيز همتاي هم نخواهند بود. پرورش صنايع معدني و همچنين گياهان و پرندگان و ساير جانوران، همتاي پرورش جامعه بشري نبوده، قوانين حاكم بر آنها يك‌سان نيست.

مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه

 •     مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  چون مستور ماندن برخي از مبادي تصوري يا مطوّي بودن بعضي از مقدمات تصديقي بحث، از سهولت تصور معناي ولايت فقيه يا از ميسور بودن پذيرش آن مي‌كاهد، مناسب است توجه پژوهشگران مباني ولايت فقيه وناقدان محترم آن به چند مطلب جلب شود.

تبيين مباني ولايت فقيه

 •     تبيين مباني ولايت فقيه
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  كثرت بدون انسجام و هماهنگي، نه وجود تكويني دارد كه منشأ آثار عيني بوده، در سلسله علل هستهاي حقيقي قرار گيرد، نه وجود اعتباري دارد كه مايه آثار اعتباري بوده، در حلقه هستهاي اعتباري واقع شود؛ زيرا هستي همتاي وحدت است و تا وحدت حقيقي يا اعتباري پديد نيايد، هستي واقعي يا اعتباري ظهور نخواهد كرد.

نمایش 1 - 8 از 17 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 3