مقالات علمی

هماهنگي جلال و جمال الهي

 •     هماهنگي جلال و جمال الهي
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  قال أمير الموءمنين علي (عليه‌السلام): «عقول النساء في جمالهنّ و جمال الرجال في عقولهم». هر موجودي مظهر نامي از نام‌هاي الهي است، زيرا خلقت كه از اوصاف فعلي خداست، نه از اوصاف ذاتي وي، عبارت است از تجلّي خالق در چهره مخلوق‌هاي گوناگون؛

هماهنگي عرفان و حماسه

 •     هماهنگي عرفان و حماسه
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  جنگ و صلح از رخدادهاي عالم طبيعي است؛ وگرنه در دنياي ماوراي طبيعي، غير از صلح مطلق چيزي راه ندارد؛ چنان كه در قلمرو طبيعت نيز جنگ نِسبي است، نه مطلق؛

نيايش سالكان و ره‌آورد واصلان

 •     نيايش سالكان و ره‌آورد واصلان
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  علم گرچه هستي مجرّد است و تمام درجات هستي، مخصوصاً هستي منزّه از لوث مادّه، كمال است، ليكن كمال، خود داراي مراتب فراوان است كه برخي از آنها راجع به مرحله عقل انسان، و بعضي ديگر راجع به مرحله وهم و خيال و مانند آن است، و هرگز علمي كه در حدّ تجرّد وهمي يا خيالي است، همتاي دانشي كه در حدّ تجرّد عقلي است نمي‌باشد.

تأثير ياد مبدأ و معاد در تهذيب نفس

 •     تأثير ياد مبدأ و معاد در تهذيب نفس
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  آنچه در اين نوشتار مي‌آيد، ترسيمي از مهم‌ترين علل وارستگي و تصويري از اساسي‌ترين عوامل پارسايي است؛ چنان‌كه ترك آن علل و طرد اين عوامل، از مهم‌ترين حبائل شيطان و اساسي‌ترين دستاويزهاي نفس تَسْويل‌گر خواهد بود و آن، همانا ياد معاد است؛

شرح حديث «رأس الحكمة مخافة الله»

 •     شرح حديث «رأس الحكمة مخافة الله»
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  قال رسول الله‏(صلّي الله عليه وآله وسلّم): «رأس الحكمة مخافة الله عزّوجلّ». كمالي كه حيات پاك و جاويد انسان را تأمين كند، علم الهي است، زيرا عالم الهي در صحنه توحيد خداوند، چون فرشتگان گواه وحدانيت حق‏تعالي است؛

راه تحصيل علم حصولي و شهودي

 •     راه تحصيل علم حصولي و شهودي
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  پيمودن راه دور، همراه با رنج فراوان است. راهنماي راستين كسي است كه به منظور تحمّل رنج راه، لذّت موسمي را به سالك بچشاند، تا از خستگي راه گذشته بكاهد و نشاط طي راه آينده نيز فراهم گردد، تا رفته رفته به راهي طريق بفهماند كه نشاطِ ثابت پايان راه است و اين لذّت‌هاي مقطعي، نه تنها هدف نهايي نيستند،

ذكر و حكمت آن

 •     ذكر و حكمت آن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  عبادت خداوند كه در چهره‌هاي گونه‌گون تجلّي مي‌كند، در صورت «ذكر» نيز به عنوان خاص ظهور دارد؛ به طوري كه ذكر خداي سبحان از بارزترين مصاديق پرستش او است.

نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز

 •     نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  بحث پيرامون راز هر چيزي، فرع وجود آن است، زيرا معدوم بي‌راز است. نماز از آن جهت كه داراي وحدت اعتباري بوده و وحدت مساوق هستي است، از وجود حقيقي بهره‌اي نداشته، قهراً رازي هم نخواهد داشت؛

نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 2