مقالات علمی

حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد

 •     حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  هر جهان‌بینی یا هر حکمت، برای خود حکمت عملی خاص، یعنی اخلاق، تدبیر و سیاست خاص خواهد داشت. مبانی حکمت متعالیه برگرفته از وحی الهی، کتاب، سنت و عقل برهانی است. این راه اجتهاد است. به نظر ایشان حکمت متعالیه همانند سایر حکمت‌ها در شمار علوم انسانی است.

چالش های حکمت متعالیه در مسئله سیاست

 •     چالش های حکمت متعالیه در مسئله سیاست
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  در بحث های حکمت نظری که عنصر محوری اش امور حقیقی است باید روشن شود که رهیافت حکمت عملی و حکمت نظری یا سیاست در حکمت متعالیه، و به تعبیر دیگر؛ سرپرستی حکمت متعالیه در خصوص سیاست، چگونه است؟

پيام علمي به همايش ارسطو، پلي بين شرق و غرب

 •     پيام علمي به همايش ارسطو، پلي بين شرق و غرب
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  حمد خداي حكيم را سزاست كه حكمت را خير كثير قرار داد. تحيّت پيامبران الهي، به ويژه حضرت ختمي‏نبوّت را به جاست كه معلّمان كتاب و حكمت‌اند. درود بر اُسْره عصمت(عليهم‌السلام)، مخصوصاً حضرت ختمي امامت مَهْدي موجود موعود را رواست كه با گسترش مائده تعليم، مأدُبه حكمت را به انديشوران جامعه عطا مي‌كنند؛

نماد و اسطوره

 •     نماد و اسطوره
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  نماد به دو قسم حقيقي و اعتباري تقسيم مي‌شود. از موجود حقيقي به صورت نماد اعتباري مي‌توان استفاده كرد؛ يعني نماد اعتباري مي‌تواند وصف موجود حقيقي باشد، و لكن موجود اعتباري نمادي حقيقي نمي‌تواند باشد؛ زيرا نماد حقيقي امري تكويني است و امر تكويني، هرگز وصف موجود اعتباري و بي‌حقيقت نمي‌گردد.

نظام أحسن جهان هستي

 •     نظام أحسن جهان هستي
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  . چون خداوند سبحان هستي محض است و همه كمالها به هستي برمي‌گردد، بنابراين، خداي متعالي كمال صرف است و چون نيستي، شرّ و نقص است و همه نقصها به نيستي برمي‌گردد، بنابراين، هرچه غير از خداوند سبحان و اوصاف و اسماي حسناي حضرتش باشد، باطل و هالك است و بايد از آنها پرهيز نمود

برهان حركت

 •     برهان حركت
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  موجي كه در آب دريا ظهور مي‌كند و زبانه‌اي كه از شعله آتش برمي‌خيزد و رشدي كه در جوانه گياه بيابان پيدا مي‌شود و پختگي كه در ميوه بوستان پديد مي‌آيد و طلوع و غروبي كه در اختران خاوري و باختري به چشم مي‌خورد و سرانجام، انديشه‌هاي گوناگون و اراده‌هاي فراواني كه سر از ديار آگاهي و عزيمت برآورده و در كرانه غفلت يا فسخ عزيمت فرو مي‌روند،

قانون حركت در قرآن

 •     قانون حركت در قرآن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  چيزي كه روشن‌تر از هر نور و آشكارتر از هر ظهور است، همانا خداوند متعالي است؛ زيرا هر نوري، خواه ظاهري مانند شعاع خورشيد و نظاير آن و خواه باطني مانند پرتو خرد و وحي و...، آفريده ذات بيكران ايزد منّان است، قهراً در اصل هستي و آثار آن به مبدأ هستي بخش خود نيازمند بوده و هستند و نمي‌توانند روشن‌تر از مبدأ خود باشند.

بُرهان تمانع

 •     بُرهان تمانع
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  يكي از براهين قاطع و خلل ناپذير بر توحيد پروردگار متعالي، همانا برهان تمانع است كه قرآن حكيم بدان عنايت فرموده و متفكران اسلامي را به بحث و كنجكاوي در آن باره وادار نموده است؛ لذا در بحثهاي تفسيري يا جست‌وجوهاي عقلي به آن اهتمام ورزيده و همواره از آن مخزن الهي بهره‌هاي گوناگوني برده و مي‌برند و از عمق آن درياي ژرف، گوهرهاي گرانمايه استخراج مي‌كنند.

نمایش 1 - 8 از 17 نتیجه
آیتم در هر صفحه 8
از 3