مقالات علمی

نیایش سالكان و ره آورد واصلان

 •     نیایش سالكان و ره آورد واصلان
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  علم در نفس های ناپاک از جنود جهل به شمار می آید.کسی که علم را برای مباهات و فخر فروشی نسبت به دانشمندان، یا برای جدال سفیهان، یا برای جلب توجه جامعه فراگیرد، درجانگاه دوزخ می نشیند.
  218.3kb دانلود مشاهده مقاله

تأثیر یاد مبدأ و معاد در تهذیب نفس

 •     تأثیر یاد مبدأ و معاد در تهذیب نفس
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  همان طور که صدور تمام موجودها از خداست، لیکن با حفظ ترتیب، به طوری که کامل ترین آنها، در صدور از موجودهای دیگر به خدای سبحان نزدیک تر بوده و بر آنها مزیت دارد.
  169.0kb دانلود مشاهده مقاله

ذکر و حکمت آن

 •     ذکر و حکمت آن
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  ذکر زبانی، همان طور که در برابر ذکر قلبی قرار می گیرد، در قبال ذکر فعلی و عملی نیز واقع می شود؛ یعنی گاهی یک فعل، از آن جهت که یادآور خداست، ذکر نامیده می شود.
  439.2kb دانلود مشاهده مقاله

راه تحصیل علم حصولی و شهودی

 •     راه تحصیل علم حصولی و شهودی
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  دنیا چون آخرت، مخلوق خداوند حکیم است و آنچه از این امور یاد شده معلوم می گردد، این است که راهیان راه پر رنج بازی گرفتن حکمت است، تا سالک همواره با نشاط های مقدمی راه خویش را ادامه داده تا به هدفش نزدیک گردد.
  190.7kb دانلود مشاهده مقاله

شرح حدیث « رأس الحكمة مخافة الله »

 •     شرح حدیث « رأس الحكمة مخافة الله »
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  اگر برای مومن درجه است، برای مومن عالم درجات خواهد بود، و همین تفاوت رتبه وجودی باعث می شود که چون فرشتگان خدا را بشناسد و گواه وحدانیتش باشد.
  147.9kb دانلود مشاهده مقاله

نگاهی اجمالی به برخی اسرار نماز

 •     نگاهی اجمالی به برخی اسرار نماز
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  تمثل ملکوتی نماز در برزخ نزولی در معارج نبی اکرم، و در برزخ صعودی در قبر مومن، نشانه وجود حقیقی داشتن آن قبل از اعتبار دنیایی و نیز بعد از آن خواهد بود.
  215.7kb دانلود مشاهده مقاله

حکمت عبادات

 •     حکمت عبادات
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  محدوده نظام تشریع از قلمرو تکوین کمتر است، چون در غیر موجود آگاه آزاد راه ندار؛ لیکن منطقه پیروی یا تمرد در قاره تشریع بیشتر است.
  127.4kb دانلود مشاهده مقاله

بررسی وحدت شخصی وجود در تمهید القواعد

 •     بررسی وحدت شخصی وجود در تمهید القواعد
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  کثرت، گرچه اعتباری است و وحدت حقیقی، لیکن اعتباری بودن آن همانا نسبت به خداوند سبحان است و هرگز همانند سراب نیست که نمای کاذب باشد و هیچ گاه شبیه دومین نقش احوال و دوبین نیست که در اثر نقص دید ظهور کند و گزارش کذب دهد.
  638.7kb دانلود مشاهده مقاله

هماهنگی جلال و جمال الهی

 •     هماهنگی جلال و جمال الهی
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  هر موجودی مظهر نامی از نام های الهی است، زیرا خلقت که از اوصاف فعلی خداست، نه از اوصاف ذاتی وی، عبارت است از تجلی خالق در چهره مخلوق های گوناگون.
  313.1kb دانلود مشاهده مقاله

هماهنگی عرفان و حماسه

 •     هماهنگی عرفان و حماسه
  نویسنده: آیه الله جوادی آملی
  تنها منطقه ای که در آن جنگ و تهاجم از یک سو، و گریز یا دفاع از سوی دیگر یافت می شود، همانا نشئه حرکت و تکاپو است؛ چنانکه تنها محدوده شر و پیدایش آسیب، همانا مرحله طبیعت و ماده است.
  239.4kb دانلود مشاهده مقاله