ارتباط سریع با پژوهشگاه

معرفی پژوهشگاه معارج

الف ـ مأموريت‌ها

1. تدوين و تنظيم آثار و انديشه‌هاي تفسيري، فقهي، فلسفي و عرفاني آيت الله جوادي آملي.

2. تبيين و معرفي روش‌ها و مشرب‌هاي فكري و علمي معظم له.

3. پژوهش در موضوعات و مسايل جديد با رويكرد مباني و انديشه‌هاي آيت الله جوادي آملي.

 

ب ـ اهداف

1. تبيين مباني و چارچوب‌هاي نظري دانش‌هاي اسلامي و توسعه آن به عرصه‌هاي نوين.

2. آوردن قرآن و معارف اهل بيت (عليهم‌السلام) به متن حيات فردي و اجتماعي و فهم پذير ساختن آن‌ها متناسب با شرايط و اقتضائات جامعه اسلامي و جهان معاصر.

3. دفاع عقلاني از مفاهيم و آموزه‌هاي ديني متناسب با سطوح و نيازهاي متنوع مخاطبان.

4. اثبات كارآمدي دين در پاسخگويي به نيازهاي عصري و نسلي.

 

ج ـ وظايف

1. شناسايي نيازها و چالش‌هاي فراروي جامعه، انديشه ديني و نظام اسلامي و پاسخ‌گويي مناسب و به هنگام.

2. شناسايي، جذب و تربيت محققان توان‌مند و حمايت از پژوهشگران نخبه حوزه علميه به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان.

3. فراهم آوردن منابع علمي و مطالعاتي براي تسهيل امر پژوهش در زمينه فرهنگ و معارف اسلامي.

4. ارتباط و تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها، شخصيت‌ها، نخبگان علمي و فرهنگي و مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي جهت ارتقاي سطح پژوهش‌ها.

5. شناخت و معرفي نظام‌مند معارف و گزاره‌هاي ديني در سطح جامعه.

6. تعميق معرفت ديني از طريق شرح و تفسير آيات و معارف قرآن كريم متناسب با نيازهاي عمومي و تخصصي اقشار مختلف جامعه.

7. تدوين و معرفي سنّت و سيره خاندان عصمت و طهارت  (عليهم‌السلام) و ارائهٴ الگوهاي كارآمد فردي و اجتماعي متناسب با اقتضائات و شرايط جامعهٴ اسلامي و جهان معاصر.

8. مطالعه و تحقيق پيرامون جريانات فكري و مذهبي تأثيرگذار جهان اسلام و جهان معاصر و نوآوري در بيان آموزه‌ها و معارف اسلامي مطابق با نياز جوامع اسلامي.

9. مطالعه و تحقيق در زمينه روش‌هاي اعتلاي فكري و ارتقاي معنوي اقشار مختلف جامعه متناسب با ظرفيت‌ها و ابعاد وجودي آنان.

10. انتشار محصولات علمي و پژوهشي متناسب با ويژگي‌ها و نيازهاي متنوع مخاطبان.

11. شناسايي و برقراري ارتباط علمي با مجامع و نخبگان علمي و فرهنگي در سراسر جهان و تقويت تعاملات و مبادلات علمي و بين المللي.

 

د. اصول و سياست‌ها

1. محوريت معارف قرآن و اهل بيت (عليهم‌السلام).

2. تأكيد بر نگاه علمي و رعايت معيارها و استانداردهاي علمي در انجام وظايف و فعاليت‌ها.

3. تأكيد بر مشاركت عقل جمعي در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و استفاده مؤثر از توان نخبگان و صاحب‌نظران.

4. حمايت از كار گروهي و هم‌افزايي فكري و انتقال تجارب نيروي انساني به يكديگر از طريق توسعه فضاي مشاركت و تبادل اطلاعات.

5. نگاه تخصص محور در واگذاري اختيارات و مسئوليت‌ها.

6. تأكيد بر اتقان، جامعيت و تفكر نظام‌مند در تصميم‌گيري‌ها و انجام وظايف.

7. تأكيد بر نقش تربيتي، باورآفريني و رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها.

8. اهتمام به شناخت نيازهاي تخصصي مخاطبان و هدايت مؤثر آن‌ها براساس اصول و مباني ديني.

9. ايده‌سازي و نظريه پردازي در حوزه علوم و انديشه اسلامي و اهتمام به تأمين نيازهاي پژوهشي نظام جمهوري اسلامي.

10. توجه به انديشه‌هاي امام (ره) و جهت‌گيري‌هاي ولي فقيه در فعاليت‌هاي پژوهشي.

11. توجّه به مباني و آراي حضرت آيت الله جوادي آملي در پژوهش‌ها و تدوين آثار.

12. نگرش فراگير به همهٴ ساحت‌هاي پژوهش‌هاي تفسيري، فلسفي، كلامي، عرفاني، فقهي و حقوقي.

13. حفظ و ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق تقويت فضاي اعتماد، ايجاد محيط صميمي و پر نشاط، دلبستگي سازماني و اعتبار تخصص، مهارت و توان‌مندي علمي.

14. پيشتازي در عرصه پژوهش از طريق كسب، به كارگيري و ارتقاي فناوري‌ها و متدولوژي‌هاي روزآمد و طراحي محصولات جديد متناسب با نيازهاي مخاطبان.