اعضا هئیت علمی

12دکتر ابوالفضل خراسانی

معرفی پژوهشگاه
  • نام:دکتر ابوالفضل خراسانی
  • سمت:دبیر طرح ملی ملکوت-عضو هیات علمی
  • تحصیلات:دکتری
  • متولد:دامغان

دکتر ابوالفضل خراسانی در سال 1348 در دامغان متولد گردید، درسال1364شمسي وارد حوزه علمیه دامغان شد و در حوزه علمیه مطلب خان و حاج فتحعلی بیک دامغان به تحصیل پرداخت و از محضر اساتید حجج اسلام آقایان: حاج شیخ محمد ترابی، حاج سید محمود ترابی، حاج سید مسیح شاهچراغی،حاج شيخ علي آذری، حاج شیخ احمد فوآدیان، حاج شیخ احمد عالیشانی، حاج شیخ محمد قادری و ... بهره گرفت و در سال 1366وارد حوزه علمیه قم گردید و ادامه مقدمات را در مدرسه رسالت و مهدی موعود(عج)و از محضر اساتیدی همچون قاضی زاده، نبوی، مظهر علی پاکستانی و....سپری نمود.
وی در مرحله سطح از اساتیدی همچون آیت الله وجدانی فخر، آیت الله پایانی، آیت الله تهرانی، حسینی بوشهری، نکونام، صلواتی، آیت اله سید جواد طالقانی، آیت اله مهامی و... کسب فیض نمود.
دکتر خراسانی حدوداً ده سال درس خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات: فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی،نوري همداني، صالحی مازندرانی تلمذ نمود.
وی در بخش علوم معقول از محضر آقایان آیت الله دکتر احمد بهشتی، آیت الله فیاضی،دكتر احمد عابدی، دکتر پارسانیا، حشمت پور، ربانی گلپایگانی بهره مندگردید.
 


1.    اتمام سطح چهاررشته تخصصی کلام اسلامی
2.    دكتراي مذاهب كلامي،دانشگاه اديان ومذاهب قم.
3.    کارشناسی ارشد دررشته فلسفه وکلام اسلامی ازدانشگاه باقرالعلوم قم.
4.    ده سال درس خارج فقه واصول.
5.    هفت سال سابقه تدریس دروس منطق،فلسفه وکلام و...درحوزه علمیه خواهران قم ودامغان
6.    یکسال تدریس زبان فارسی درجامعه المصطفی العالميه.
7.    دوسال تدریس دردانشکاه پیام نوروعضوهیئت علمی.
8.    پنج سال سابقه پژوهش درمرکزفرهنگ ومعارف قرآن کریم ودائره المعارف قرآن کریم.
9.    سه سال سابقه پژوهش دردائره المعارف علوم عقلی وابسته به موسسه امام خمینی.
10.    پانزده سال سابقه تبلیغ وگذراندن دوره های مرتبط.
11.    یکسال کارشناس برنامه پارسایان رادیومعارف.
12.    پنج سال همکاری باسازمان تبلیغات اسلامی بعنوان استادگفتمان های دینی ومشاوره. دراستان های مختلف درمراکزعلمی ودانشگاهی(درحال حاضرنیز ادامه دارد)
13.    یکسال تدریس فلسفه سطح3موسسه ره پویان سیدالشهدا.
14.    گذراندن دوره تربیت مربی کودکان وتربیت معلم قرآن کریم.
15.    گذراندن دوره تبلیغ (روانشناسی-مدیریت-جامعه شناسی-سیاست-مهارتهای تدریس و...)
16.    سه سال تدریس دردانشگاه آزاداسلامی درمقطع ارشدحقوق
17.    تدریس درحوزه خواهران دامغان درمقطع سطح3
18.    عضوهيات علمي پژوهشگاه علوم وحياني معارج
19.    داورپايان نامه ها
 


1.    کتاب «بهداشت زندگی درپرتو قرآن ،احادیث وعلم روز»،چاپ اول 1384.
2.    مقاله« نسبت کلام وفلسفه اسلامی»،چاپ درنشریه علمی تخصصی معارف عقلی شماره3 .
3.    مقاله « شیعه درالموسوعه المیسره فی الادیان والاحزاب المعاصره ونقد آن» چاپ درنشریه علمی تخصصی معارف عقلی شماره7.
4.    تبارشناسي جريان هاي تكفيري درپاكستان،1393،چاپ درجلد9مجموعه مقالات كنگره جهاني جريان هاي افراطي وتكفيري ازيدگاه علماي اسلام،قم.
5.    تاثیرمتقابل کلام وسیاست تاعصرغیبت،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه باقرالعلوم،قم.
6.    مقاله مشروعیت،پیامدسیاسی امامت؛چاپ درنشریه علمی پژوهشی اسرا شماره 5.
7.    .مقاله روزه راز سلامتی چاپ درنشریه معارف شماره68.
8.    موضوع نویسی بیش ازیکصدجلد ازکتب علوم عقلی برای دائره المعارف علوم عقلی.
9.    تشکیل بيش ازپنجاه پرونده علمی برای دائره المعارف قرآن کریم.
10.    مبانی عقلی (فلسفی وکلامی) علم سیاست،پایان نامه سطح چهار(درحال تدوین)
11.    مقاله پیامدهای سیاسی مسائل کلامی.
12.    تحقیق پیرامون علم ودین.
13.    تحقیق پیرامون بسیط الحقیقه کل اشیاء.
14.    تحقیق پیرامون تاریخ فلسفه اسلامی وغرب مثل جان لاک ومکتب تجربی-ملاصدراوحکمت متعالیه و... .
15.    تحقیقات درباره علوم قرآن.
16.    تحقیق درباره اصول پژوهش وآسیب شناسی پژوهش درحوزه.
17.    مقاله؛ بایسته های علوم انسانی.
18.    شگفتی های آب ازدیدگاه قرآن ؛استادراهنما- سطح 2حوزه خواهران.
19.    زندگي مسالمت آميزباپيروان اديان ازمنظرقرآن. .واحاديث،استادراهنما،سطح2حوزه پژوهشی درانسان شناسی. خواهران.
20.    آغازآفرینش ماده؛استادراهنما؛سطح2؛حوزه خواهران .
21.    پژوهشی درانسان شناسی.
22.    تحقيق ابعاداعجاز قرآن.
23.    تحقیق درپیوندفرهنگ واقتصاد.
24.    مقاله؛جایگاه جهان بینی درتحول علوم انسانی.
25.    تحقیق درباره پیامدهای فرهنگی ازدواج.
26.    ازدواج؛آسیب ها،چالش ها وراه حلها.
27.    جوانان وفرهنگ دینی؛انتظارات ونیازها.
28.    دین وزندگی دنیوی؛خواسته هاویافته ها.
29.    قرآن وعلوم؛علم آفرینی وتمدن سازی.
30.    مرگ ؛تولدی ماندگار.
31.    مبانی فلسفی وکلامی آرمان شهر.
 


1.    معاونت آموزشی وفرهنگی واداری ومالی دانشگاه پیام نورمرکززرین شهراصفهان به مدت دوسال.
2.    مدیراجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی به مدت سه سال.
3.    همکارعلمی ومدیراجرایی نشریه معارف عقلی وابسته به موسسه امام خمینی( دوسال).
4.    عضوشورای فرهنگی وپژوهشی دانشگاه پیام نورمرکززرین شهراصفهان(دوسال).
5.    معاونت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج وابسته به موسسه اسرا.
6.    عضواتاق فکروطرح وبرنامه مجمع عالی حکمت اسلامی.
7.    عضوشورای پژوهش حوزه خواهران دامغان.
8.    دبیرشورای پژوهش پژوهشگاه معارج.
9.    دبيرجشنواره ملي ملكوت.
 


1.    چهارده ماه حضوردرجبهه وجانبازی.
2.    فعالیت های دانش آموزی قبل انقلاب .
3.    حضوردربسیج بطورفعال(عضوبسيج اساتيد)
4.    حضورجدی درصحنه های سیاسی درحمایت ازنظام ورهبری.
5.    رصدکردن مسائل حوزه فرهنگ باتوجه به جایگاه روحانیت.
6.    حضورجدی درحوزه ودانشگاه.
7.    كانديداي مجلس شوراي اسلامي(دوره نهم)