اعضا هئیت علمی

08حجت الاسلام والمسمین طباطبایی پور

معرفی پژوهشگاه
 • نام:حجت الاسلام والمسمین طباطبایی پور
 • سمت:عضو هیات علمی پژوهشکده علوم عقلی گروه فلسفه
 • تحصیلات:دکتری
 • متولد:سمنان

حجت الاسلام طباطبایی پوردر دهم ماه رمضان المبارک  1391(ه ق ) مطابق با هشتم آبان 1350(ه ش) در یک خانواده مذهبی و زحمت کشیده در شهرستان مهدی شهر استان سمنان دیده به جهان گشوده ودر چهاردهمین بهار زندگی بخاطر عرق مذهبی و الگوی خاص در زندگی مسیر و اشتیاق به علوم حوزوی ومعارف اسلامی وارد حوزه علمیه شده و بعد از طی دوران مقدمات و سطح  در حوزه ء علمیه ولیعصر(عج) مهدی شهر وصادقیه سمنان از محضر اساتید آنجا استفاده نموده و بعد از اتمام دروس لمعتین و اصولین در نیمه دوم 1369(ه ش)توفیق وسعادت شد حدود پنج سال در جوار کریمه اهل البیت (ع) مدرسه فیضیه باشند.
در این مدت علاوه بر اتمام سطح، طلیعه ای مبارک برای آشنائی با علوم عقلی و تفسیر قرآن کریم بود. و طبق فرمایش امام سجاد (ع)که فرمودند: (هلک من لیس له حکیم یرشده )روزهای آغازین ورود در درسهای حوزه علمیه قم از مشتاقان کوی صفای تفسیر تسنیم در بیت المعمور شبستان مسجد اعظم و استفاده از محضر نورانی درس تفسیر حکیم متعالی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله) توفیق حضور داشته و علاوه بر تفسیر بعدا نیز دروس خارج فقه کتاب صوم عروه وکل مکاسب و یک دوره حکمت متعالیه (اسفار)و با اجازه کتبی کتابهای دروس تمهید القواعد ابن ترکه و شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی در عرفان نظری را از ایشان نیز استفاده نموده و یک دوره کامل خارج اصول را از جلسات درس حضرت آیت الله سبحانی (مدظله) بهره مندگشته اند.
 در کنار درسهای رسمی فقه واصول کلام را مخصوصا کتاب شرح تجرید ازحضرات آیات معزی(ره) و وجدانی فخر(ره) استفاده نموددند.
 برای آشنائی با حکمت مشاءشرح الاشارات و التنبیهات را از جلسات درس  حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی (مدظله)و شرح منظومه رااز بحث های حضرت آیت الله انصاری شیرازی(رحمت  الله علیه) آموخته اند .
در پرتو بهره جستن از علوم نقلی و عقلی کارهای پژوهشی و نوشتن مقالات علمی رابرای موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) آغاز نموده ودر نیمه دوم سال 1384به دعوت ریاست بنیاد بین المللی اسراء زمینه همکاری در زمینه پژوهشی ومدیریت گروه فلسفه  فراهم شد و حاصل آن تحقیق و تنظیم و نظارت کارهای پژوهشی گروه مخصوصا مجلدات رحیق مختوم ، شواهد الربوبیه، حرکت جوهری و آثار ونتایج آن می باشد.که هنوز به زیور طبع آراسته نگردیده اند.
اما در زمینه آموزشی  بیش از 12 سال تدریس سطح عالی درمدرسه سعادت و فیضیه و دوره های کارشناسی ، ارشد، عمومی و تخصصی  در مدرسه امام خمینی (ره)مربوط به جامعه المصطفی ،کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب، بوده ضمنا بعد از قبولی در چهار دوره مصاحبه علمی درس خارج در کمتر از 7ماه به تدوین و دفاع پایان نامه های سطح 3و4 با موضوعات عقلی و تطبیقی در محور منظومه فکری صدرالمتالهین و امام خمینی قراردادندو از نیمه دوم سال 1392ه-ش افتخار عضویت هیئت علمی پژوهشگاه معارج در بنیاد علوم وحیانی اسراء، و از سال 1393مدیریت مدرسه علمیه سعادت تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی و به دستور ریاست بنیاد بین المللی اسراء را داشته اند. در این میان  به توفیق الهی به راهنمایی و مشاوره وداوری بیش از 15 پایان نامه در حد کارشناسی ارشد نیز بهره مند هستند .

 و الحمد لله رب العالمین.

 


 1. پژوهشگاه معارج« اسراء» مدیر گروه فلسفه پژوهشکده علوم عقلی پاییز1392تا1394
 2. بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء
 3. مدیر مدرسه علمیه سعادت        
   

 1. سطح 3فلسفی ،کلامی1389 حوزه ی علمیه ی قم        
 2. سطح 4 فلسفی ،کلامی1393 حوزه ی علمیه ی قم            
   

 1. فلسفی جامعه المصطفی العالمیه(مدسه امام خمینی(ره) 10-سال کارشناسی تا پایان ترم اخیر
 2. کلامی جامعه المصطفی العالمیه(مدسه امام خمینی(ره) 10-سال کارشناسی تا پایان ترم اخیر
 3. عرفانی جامعه المصطفی العالمیه(مدسه امام خمینی(ره) 7-سال کارشناسی،ارشدتا پایان ترم اخیر
 4. فلسفی (بدایه،نهایه) مدرسه سعادت6-سال سطح عالی1382-1388    
 5. کلامی(شرح تجرید) مدرسه سعادت6-سال سطوح عالی1382-1388    
 6. فلسفی (نهایه الحکمه) مدرسه فیضیه3-سال سطح عالی1388-1391    
 7. اصول (رسائل) مدرسه فیضیه ادامه دارد سطح عالی1390-1391    
 8. شرح المنظومه مدرسه سعادت ادامه دارد سطح عالی ازسال1394
   

 1. علمی،آموزشی موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 1385الی1391        
 2. علمی،پژوهشی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراءاز نیمه دوم سال1384  تاکنون          
 3. علمی،آموزشی جامعه المصطفی العالمیه از ترم اول سال1383الی تاکنون        
   

 1. اخلاق و سیاست در سپهر اندیشه امام خمینی(ره)تألیف اردیبهشت1391فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی
 2. مسئله ی رؤیت در حکمت متعالیه تألیف پاییز 1389فصلنامه علمی پژوهشی حکمت  اسراء
 3. علم دینی امکان و چیستی تألیف اردیبهشت1391همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
 4. معرفت حق بر مبنای حکمت متعالیه تألیف تابستان1388فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسراء
 5. محبوبیت پیامبر اعظم تألیف پاییز1385فصلنامه پژوهشی دین و سیاست
 6. معرفت کوثر قرآن تألیف زمستان 1386فصلنامه بیّنات قرآنی
 7. سیمای پیامبر در قرآن وسیمای قرآن در پیامبر(ص) تألیف زمستان1385همایش سال پیامبر اعظم دانشگاه آزاد واحد گرمسار
 8. تبیین مسئله ی رؤیت از منظر امام خمینی(ره) تألیف(کتاب) در نوبت چاپ موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره)
 9. هدایت و عنایت الهی (در موسوعه ی کلامی) تألیف در نوبت چاپ موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره)
 10. غدیر از منظر امام خمینی(ره) (در موسوعه ی کلامی) تألیف: در نوبت چاپ موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره)
 11. کرامت انسان کامل تألیف1386موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره)،مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین
 12. کرامت انسانی در اسلام وادیان دیگر آسمانی تألیف1386موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره)،مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین
 13. نقد مکتب تفکیک در آثار امام خمینی(ره)1تألیف تابستان1385فصلنامه حضورش56
 14. نقد مکتب تفکیک در آثار امام خمینی(ره)2تألیف پاییز1385فصلنامه حضورش57
 15. تبیین مسئله ی رویت در آثار امام خمینی(ره) تالیف(پایان نامه سطح3) 1389مدارج علمی حوزه ی علمیه ی قم
 16.  هدایت و عنایت الهی از منظر صدرا و امام خمینی تالیف(پایان نامه سطح4) 1393مدارج علمی حوزه ی علمیه ی قم    
 17. اسلامیت فلسفه از منظر آیت الله جوادی آملی تألیف زمستان 1392 ماهنامه آموزشی معارف ویژه استادان و دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ها
   

پروژهای فلسفی: تحقیق1391پژوهشکده علوم عقلی ،پژوهشگاه علوم وحیانی معارج اسرا


 1. کارگاه آموزشی پایان نامه نویسی سطح4واحد مدارج علمی حوزه ی علمیه ی قم1390    
 2. نخستین همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی ارائه ی مقاله و سخنرانی بنیاد صدرا1391    
 3. همایش بین المللی امام خمینی و قلمرو دین ارائه  مقاله و سخنرانی موسسه ی نشر آثار امام خمینی(ره) 1385        
 4. همایش بین المللی فلسفه مدعو موسسه اسراءانجمن فلسفه ایران1390    
 5. همایش بین المللی فارابی مدعو  موسسه  اسراء موسسه ی فارابی1389تا1390    
 6. همایش پیامبر اعظم ارائه ی مقاله دانشگاه آزاد واحد گرمسار1385    
 7. همایش پیامبر اعظم ارائه ی مقاله دانشگاه آزاد واحد شوشتر1385    
 8. همایش پیامبر اعظم ارائه ی مقاله و سخنرانی دانشگاه آزاد واحد خمین 1385    
 9. همایش اخلاق و سیاست ارائه ی مقاله دانشگاه دامغان1391    
   

 1. هدف قیام امام حسین (ع) سایت پژوهشگاه  معارج 1389    
 2. سیمای رضوی (ع)در  آینه نبوی (ص) سایت پژوهشگاه  معارج1390        
 3. امکان و چیستی علم دینی در پرتو قرآن وعترت بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (تهران)    1391        
 4. جایگاه مبانی انسان شناختی قرآنی و علوم انسانی اسلامی نمایشگاه تحول علوم انسانی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم (تهران) 1391
 5. کمال علمی و عملی انسان در قرآن و عرفان دانشکده علوم و فنون قرآن کریم تهران1392نشست تخصصی جشنواره ملی ملکوت
 6. کرامت انسان در قرآن کریم جامعه المصطفی گرگان1392نشست تخصصی جشنواره ملی ملکوت
   

بیش از 15 پایان نامه کارشناسی ارشد


 1. علم نافع و هویت ساز 1391 اولین همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی (تهران)        
 2. جایگاه مبانی انسان شناختی 1391اولین همایش بین الملی علوم انسانی اسلامی (تهران)          
 3. از تقابل علم و دین تا تعامل عقل و نقل 1391اولین همایش بین الملی علوم انسانی اسلامی (تهران)
 4. معرفت شناسی باور دینی 1391اولین همایش بین الملی علوم انسانی اسلامی (تهران)
   

 1. عضو نخبگان تبلیغ اساتید سطح عالی1392دفتر تبلیغات اسلامی    
 2. عضو بسیج نخبگان اساتید حوزه علمیه قم1393