دیگر اخبار | بایگانی
دیدار اعضای هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی با آیت الله العظمی جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلسه علمی اعضای هیئت تحریریه «نشریه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» در محضر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با موضوع بررسی پرسش های مطرح شده حول محور مقاله «فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد جوادی آملی» که در چهاردهمین شماره این نشریه،...
تازه های نشر؛
جلد 48 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 48 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 49 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 49 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مجلدات 13 تا 16 تفسیر گرانسنگ تسنیم و کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات از مجموعه تالیفات آیت الله العظمی جوادی آملی به زبان عربی ترجمه شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت مرکز بین المللی نشر اسراء مجلدات 13 تا 16 تفسیر گرانسنگ تسنیم و کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات از مجموعه تالیفات حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به زبان عربی ترجمه و به زیور طبع آراسته شد.
طرح ملی «درجات» با محوریت آثار آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: طرح ملی «درجات» با محوریت آثار گرانسنگ حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی برگزار می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی:
«مرجع»، استنباط شخصی ندارد و یک منبع وحیانی مبدأ فتاوای اوست
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی در پاسخ به اینکه آیا آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مصلحت سنجی حکم مرجع متوجه مرجع نیست؟ گفت: مرجع به تنها منبعی که از جایگاه آن منبع بایستی این احکام را استنباط کند، رجوع و تمسک...
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار وزیر علوم؛
باید در دانشگاه ها، دانشی داشته باشیم که با ابدیت ما هماهنگ و سازگار باشد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که امروز به شهر مقدس قم سفر کرده است، با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کرد
منتشر شد؛
مجموعه ارزشمند «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» آیت الله العظمی جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: کتاب ارزشمند «سَلُونِی قَبْلَ أَن ْتَفْقِدُونِی، تحریر نهج البلاغه» به قلم حکیم متأله آیت الله العظمی جوادی آملی، به زیور طبع آراسته شد.
مقاله پژوهشی؛
تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌ الله جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسراء مقاله ای با عنوان « تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شماره سی ام «دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، شماره سی ام «دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا» آماده چاپ شد.
ـــ ـــپروردگار عالَم، سراسر جهان امكان را به زىباىى آفرىد و آن را نشانه جمال خوىش در پهنه آفرىنش قرار داد؛ ولى درخصوص آفرىنش انسان، با عناىتى خاص، هر دو دست جمال و جلال خود را به ‏در آورد و او را مظهر همه اسماى جمالى و جلالى خوىش قرار داد.

  پروردگار عالَم، سراسر جهان امكان را به زىباىى آفرىد و آن را نشانه جمال خوىش در پهنه آفرىنش قرار داد؛ ولى درخصوص آفرىنش انسان، با عناىتى خاص، هر دو دست جمال و جلال خود را به ‏در آورد و او را مظهر همه اسماى جمالى و جلالى خوىش قرار داد.

  براى پرورش انسان، بهترىن علم و برجسته‏ترىن مكتب لازم است، از اىن‌رو خداى والا او را به جست‏وجوى بهترىن سخن تشوىق كرد و فرمود: به بندگان من مژده بده! همان كسانى كه گفتار را مى‏شنوند؛ آنگاه از بهترىن آن پىروى مى‏كنند، آنان كسانى هستند كه خداوند هداىتشان كرده است و آنان همان خردمندان‌اند: ﴿فَبَشِّر عِباد * اَلَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ اَحسَنَـهُ اُولـٰئِكَ الَّذينَ هَد‌ٰهُمُ اللهُ و اُولـٰئِكَ هُم اولوا الاَلبـٰب﴾.

  همچنىن، بهترىن سخن را كلام كسى دانست كه در عقىده و خُلق و عمل، موحد و دعوت كننده به سوى خدا باشد، از اىن‌رو فرمود: چه كسى خوش گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى‏كند و عمل صالح انجام مى‏دهد: ﴿و مَن اَحسَنُ قَولاً مِمَّن دَعا اِلَى الله و عَمِلَ صـٰلِحًا﴾ ، چون اگر سخن از جان موحد ماىه نگىرد، در دل شنونده پاىه نمى‏ىابد و قهراً با جمال وىژه انسانى سازگار نبوده و رخت بر مى‏بندد.

  بر اىن اساس، خداى حكىم، قرآن كرىم را بهترىن سخن معرفى كرده و مى‌فرماىد: خداى سبحان، بهترىن سخن را نازل كرد؛ كتابى كه آىاتش به هم مربوط است: ﴿اللهُ نَزَّلَ اَحسَنَ الحَديثِ كِتـٰبًا مُتَشـٰبِهًا﴾.  كلام الهى، بهترىن سخن‌ها و رهنمود آن نىز محكم‏ترىن رهنمودهاست، از اىن‌رو خداى سبحان فرمود: قرآن، انسان را به استوارترىن آىىن، هداىت مى‏كند: ﴿اِنَّ هـٰذا القُرءانَ يَهدى لِلَّتى هِى اَقوَم﴾.  قرآن كرىم نه تنها اعوجاجى ندارد، بلكه هرگز انحراف‌پذىر نبوده و هرگونه كجى و ناراستى از حرىم او به دور است، پس اگر انسان از اىن بهترىن سخن پىروى كند، حكىمى فرزانه مى‏شود و از هداىت تكوىنى مخصوص (هداىت پاداشى) سهمى مى‏بَر‌َد كه ثمره آن، پىمودن راه سلامت و رسىدن به مقصدى است كه از گزند اندوه و هراس درون و آسىب بىرون مصون است.

  خداى سبحان، متكلّم قرآن و نازل كننده آن و نىز معلم حقىقى كتاب خود است، از اىن‌رو قرآن را از هر موجود دىگرى، بهتر مى‏شناسد و در تعرىف او شاىسته‏تر از هر صاحب‌نظر دىگرى است. سزاوار بودن ذات اقدس الهى در معرفى كتاب خود، قابل سنجش با صلاحىت دىگران نىست، زىرا آنان ىا قرآن‌شناس نىستند و ىا آن را در پرتو معرّفى خداوند شناخته و مى‏شناسند. بنابراىن، برجسته‏ترىن تعرىف از قرآن، همانا تعرىفى است كه خداوند درباره اىن كتاب عظىم آسمانى نموده است.

  قرآن‌شناسان، در شرح و وصف و تبىىن و تمجىد اىن كتاب ارجمند الهى، سخن بسىار گفته‌اند؛ لىكن هىچ ىک به واقعىت و روشنى تعرىفى نىست كه خود قرآن از خوىش ارائه مى‌دهد. آىات متعددى در قرآن مجىد، به ماهىت اىن كلام الهى، چگونگى نزول و نىز اوصاف و وىژگى‌ها و رسالت قرآن پرداخته است.

  در اىن كتاب، با بهره‌مندى از رهنمودهاى وحىانى، نخست مباحثى كلى درباره حقىقت قرآن و نزول آن بىان مى‌گردد، سپس به بررسى آىاتى پرداخته مى‌شود كه بىانگر اوصاف عام و نىز وىژگى‌هاى خاص اىن كلام الهى هستند. در فصل پاىانى نىز، دو رسالت عمده قرآن در حوزه هداىت انسان؛ ىعنى شكوفاىى عقل و ارتقا و اعتلاى فرهنگى، بىان مى‌گردد.