دیگر اخبار | بایگانی
مقاله پژوهشی؛
تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌ الله جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسراء مقاله ای با عنوان « تحلیل و مقایسه رابطه عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شماره سی ام «دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، شماره سی ام «دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا» آماده چاپ شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی ‌جوادی آملی:
بزرگی و عظمت ملاصدرا به بزرگی اندیشه اوست/صدرالمتألهین هیچ محدوده ای برای علم قائل نشد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: به مناسبت اول خرداد ماه روز بزرگداشت ملاصدرا مراسم بزرگداشتی از سوی مجمع عالی حکمت شعبه شیراز در این شهر برگزار شد. حجت الاسلام و المسلین دکتر مرتضی جوادی آملی در این همایش در سخنانی به تبیین ابعاد مختلف شخصیت علمی...
گزارش تصویری؛ آئین بزرگداشت ملاصدرا در شیراز برگزار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: همزمان با اول خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا، آئین بزرگداشت بنیانگذار حکمت متعالیه، حکیم صدر المتالهین، فیلسوف شهیر قرن دهم هجری قمری، با حضور گسترده اصحاب اندیشه و فلسفه‌دانان، متولیان فرهنگی و هنرمندان، در زادگاهش شهر شیراز ...
به همت پژوهشگاه معارج؛
نشست علمی «ادراک ناپذیری ذات الهی با تاکید بر دیدگاه آیت الله العظمی جوادی آملی» برگزار شد
نشست علمی «ادراک ناپذیری ذات الهی با تاکید بر دیدگاه آیت الله العظمی جوادی آملی» به همت پژوهشگاه معارج، با حضور جمعی از محققین و پژوهشگران، در سالن جلسات بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء بر گزار شد.
به همت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج؛
نشست علمی «بررسی راهکارهای انتقال آموزه های اسلام به غرب» برگزار شد
نشست علمی «بررسی راهکارهای انتقال آموزه های اسلام به غرب» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضوی راد رئیس انستیتو علوم انسانی و اسلامی هامبورگ و جمعی از پژوهشگران پژوهشگاه علوم وحیانی معارج در سالن کنفرانس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار...
در پی عقد تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشی، صورت گرفت:
ارتباط اینترنتی کتابخانه آستان قدس رضوی و بنیاد بین المللی اسراء
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در پی امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و پژوهشی بين «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» و «بنياد بین المللی علوم وحیانی اسراء»، ارتباط اینترنتی کتابخانه پژوهشگاه معارج وابسته به بنیاد اسراء و کتابخانه آستان قدس...
تجلیل از حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز معلم
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جمعی از شاگردان حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز معلم، پیش از شروع درس خارج فقه معظم له در مسجد اعظم قم، از مقام علمی استاد خود تجلیل به عمل آوردند.
به زودی منتشر می شود؛
مجموعه ارزشمند «سلونی قبل ان تفقدونی؛ تحریر نهج البلاغه» آیت الله العظمی جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد نخست از مجموعه ارزشمند و گرانسنگ «سَلُونِی قَبْلَ أَن ْتَفْقِدُونِی؛ شرح و تحریر نهج البلاغه» حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (دام عزه) آماده چاپ و به زودی منتشر خواهد شد.
مقاله پژوهشی؛
«فلسفۀ اخلاقِ آیت الله العظمی جوادی آملی»
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جدیدترین شماره از دوفصلنلمه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج آماده انتشار شد. در این شماره از این فصلنامه علمی پژوهشی مقاله ای با عنوان «فلسفۀ اخلاق استاد جوادی آملی» به قلم دکتر محسن...
ـــ ـــبى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد

  بى‌تردىد پى بردن به ماهىت و حقىقت اشىا سخت و دشوار است و اىن سنجه نسبت به حقىقت انسان‌ها به مراتب دشوارتر و وقتى دامنه اىن سنجه به نمونه‌هاى برتر و نخبه‌هاى كامل‌تر هستى مى‌رسد به هىچ وجه نمى‌توان ترازو و معىارهاى سنجشى براى توزىن آن نهاد. آن‌گاه كه لقب «سىده نساء عالمىان» که ىك موهبت سماوى است، از سوى رسول اكرم  به دخترش فاطمه داده شد، باىستى اعتراف كرد كه تنها راه شناخت او اظهار عجز و ناتوانى معرفتى است، زىرا همان‌طورى كه خداى متعال در مقام معرفت و عبادت فوق تصور و فوق سلوك مناسك عرفانى و وحىانى است و فقط در برابر او باىستى اظهار عجز كرد و با جمله ما عرفناك حقّ معرفتك و ما عبدناك حقّ عبادتك  كمال معرفت را به نماىش گذاشت، آن ذوات قدسى كه مظهر اتمّ پروردگار عالم‌اند نىز شاىسته چنىن ثنا و مَحمِدتى مى‌باشند. با اىن همه، بودن اىن موجودات سماوى و عِلوى در بىن مردان و زنان ارضى و سِفلى بر شگفتى اىن مطلب مى‌افزاىد، درست مثل حقىقت قرآنى كه ىك سوى آن به دست خدا و سوى دىگر آن به دست خلق است. چه‌گونه مى‌توان چنىن حقىقتى را به محك مىزانى سپرد كه خود مىزان از جمله شؤون آن‌هاست؟ و كدامىن ترازوىى است كه امكان توزىن چنىن آفرىده‌هاىى را دارد؟

  از جمله نوادر هستى و ىگانهٔ دار وجود، حقىقت والاى زهراى مرضىه است كه خداىش او را به كوثر ستود و بدو خىر فراوان لقب داد و به پدر كرىمش خطاب كرد كه به شكرانه اىن عطىه الاهى نماز به جا آور و قربانى به مذبح بر:

  تعرىف و توصىف انسانى ىا از ناحىه آفرىدگار عالم است ىا از سوى انسان‌هاىى كه در حد او و از اقران و اشباه او هستند و ىا از طرىق اندىشه و رفتار و كردارى كه وى از خود به جا مى‌نهد، امكان‌پذىر است. خداىش او را كوثر كه همان خىر فراوان و ماندگار است، نام نهاد. پدرش او را برترىن زن عالم دانست و كفوى و همتاىى در تمام اعصار و امصار براى او جز على ابن ابى‌طالب  نىافت. او پاره تن و مىوه جان پىامبر  بود. او نه تنها دختر پىامبر  و همسر على  و مادر حسنىن و زىنبىن  بود، بلكه كانون و نقطه مركزى اهل بىت و عترت طاهره  بود. او تنها كسى است كه توانست امتحان طاقت‌فرساى الاهى را در رسالت و مأمورىتى كه از سوى پروردگارش بر دوش او نهاده شده بود، با موفقىت و پىروزمندى پشت سر بگذارد: ىا ممتحنة امتحنك الله الذى خلقك قبل أن ىخلقك.  از اين رو، او را با اىن عبارات زىارت مى‌كنىم و وى را: صدىقه شهىده، رضىه مرضىه، فاضله زكىّه، حوراء انسىه، تقىّه نقىّه، محدّثه علىمه، مظلومه مغصوبه، مضطهده مقهوره مى‌دانيم و بدو خطاب مى‌كنىم و مى‌گوىىم: آن كه تو را مسرور كرد، ىقىناً رسول الله  را خوشحال گردانىد و آن كه تو را آزار داد، بى‌شك پىامبر خاتم  را آزرد و آن كه پىوندش را با تو بست، بدون تردىد با رسول الله  مىثاقى استوار بست و هر كه از تو گسست، حلقه وصلش با خاتم انبىا  پاره شد، زىرا تو پاره تن و قطعه‌اى از روح او هستى.

  سهم فاطمه در ماندگارى دىن بسىار عظىم و سنگىن است؛ در روزگار بعد از رحلت رسول  كه خورشىد وجودش افول كرد، تنها ستاره‌اى كه در آسمان غبار گرفته اسلام سوسو مى‌زد و با صداى حزىن و آرامَش دل‌ها را مشتاقْ نگاه مى‌داشت، فاطمه بود. در دوران سخت حاكمىت سقىفه كه با به حبس و زندان بردن غدىر همراه بود، تنها ناله‌اى كه ماند و فرىاد شد، ناله دختر رحمةٌ للعالمىن بود كه با كمال شهامت و شجاعت از دىن و ماندگارى آن توسط حضرت على  مى‌گفت و حقانىت او و بطلان دىگران را صلا مى‌داد.

  از آن‌جا كه شخصىت ستودنى فاطمه و نقش به ىاد ماندنى آن در حساس‌ترىن فراز تارىخ اسلام باىستى همواره زنده و پوىا باشد، سعى و تلاش مراكز دىنى و فرهنگى كه از منبع جوشان قرآن و عترت ماىه مى‌گىرند، در شناخت صحىح و شناساىى درست اىن ملكهٔ دار هستى باىستى اصىل و ناب باشد. آىة الله جوادى آملى (دام‌ظله) در معرفى اىن شخصىت آسمانى در فرصت‌هاى مختلف و مناسب با بىان و بنان سخت كوشىدند و آثار فراوانى از اىشان به ىادگار مانده است. مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى علمى فرهنگى بنىاد علوم وحىانى اسراء با گردآورى و نظم و ترتىب بخشىدن به آن‌ها اثرى از اىن مجموعه را تقدىم اهل معرفت و ارادت مى‌نماىد تا با شناخت شاىسته، ثناگوى راستىن آن حضرت باشند و از هرگونه آگاهى غىرصحىح و ناروا و از نازل نمودن سطح معرفت و ارادت بپرهىزند.

  بر اىن پاىه كه فاطمه همانند پدر بزرگوارش رسول اكرم  به رغم داشتن اىن همه كمالات و فضاىل، ىك موجود زمىنى و عبرت بشرى است، او را باىستى اسوه دانست و در همه حىات و زندگى به سىره علمى و عملى او اقتدا و تأسّى کرد نه آن‌که او را اسطوره‌اى دانست كه فقط در اذهان و اىده‌ها مى‌زىد و در واقع اثرى از او نىست. بر همىن اساس، کتاب حاضر که داراى پنج بخش است (کلىات؛ حضرت فاطمه در آىنه قرآن؛ مقامات و فضاىل اهل بىت  و حضرت فاطمه ؛ سنت و سىره حضرت فاطمه ؛ پرسش و پاسخ) به عنوان فاطمه اسوه بشر نام‌گذارى شد.

  در پاىان مركز نشر اسراء از فضلا و محققانى كه تحقىق، تنظىم، پردازش، روان‌سازى و نظارت اىن مجموعه را به عهده گرفته‌اند؛ به وىژه حجج الاسلام و المسلمىن آقاىان: مهدى آقاىى، جعفر آرىانى و محمدحسن امجدى سپاس‌گزارى نموده و براىشان اجر دنىوى و اخروى را كه مهم‌ترىن آن شفاعت آن شفىعه محشر است، از بارگاه الاهى مسألت مى‌نماىد.