دیگر اخبار | بایگانی
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی:
هدف دین رهایی جامعه از جهل است / فرهنگ تقریب نیاز دارد به اینکه یک اندیشه‌ی متعالی در صحنه باشد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی بیان می دارد: دین آن هدفی که دارد این است که جامعه و مخاطب خودش را از جهل برهاند، و از جهالت نجات بدهد. یعنی انسان‌ها نه مبتلا به ظلوم بودن بشوند و نه مبتلا به جهالت. "انه کان ظلوما...
پیام به مسلمانان آمریکا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به کنگره مسلمانان آمریکا
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: کنگره مسلمانان آمريکا با موضوع «بصيرت دينی» با پيام حضرت آيت الله العظمی جوادی آملی در آمريکا برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی:
علم بدون هستی شناسی فاقد کارایی است/ تحول علوم انسانی سیاسی نیست
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء بیان می دارد: باید جهان بینی و هستی شناسی به کمک علم بیاید تا علوم حاصله بتواند آثار وجودی برای هستی و کمال انسان داشته باشد.
تازه های نشر؛
جلد 54 «تفسیر تسنیم» آماده منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 54 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، منتشر شد
همزمان با 1 خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا؛
پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا (صدرالمتالهین)+ ترجمه انگلیسی و عربی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به مناسبت اول خرداد، روز بزرگداشت ملا صدرا (صدرالمتالهین)، پیامی به همین مناسبت صادر فرمودند.
تازه هاي نشر
جلد سی و دوم کتاب «رحیق مختوم» منتشر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جلد 32 کتاب ارزشمند «رحیق مختوم» شرح حکمت متعالیه، اثر گرانقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشر شد.
تازه های نشر؛
جلد 51 «تفسیر تسنیم» آماده انتشار شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 51 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا، آماده انتشار شد.
تازه های نشر؛
جلد 52 «تفسیر تسنیم» منتشر شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء، جلد 52 تفسیر گرانسنگ تسنیم اثر مفسر بزرگ قرآن کریم، آیت الله العظمی جوادی آملی، با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین‌المللی نشر اسرا منتشر شد.
مقاله علمی پژوهشی؛
بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: در جدیدترین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی مقاله ای با عنوان «بررسی امکان تربیت دینی بر مبنای نظریه عقلانیت وحیانی با تکیه بر نظریات علامه جوادی آملی» به چاپ رسیده است.
شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: شانزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.
ـــ ـــمنشا توهم تعارض علم و دین،از نظر علامه جوادی آملی،محدود دانستن حوزه دین به نقل و خارج کردن عقل ازجارچوب معرفت دینی است؛این تصور ناصواب،شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که عقل بیگانه شده از دین،عالم آفرینش را دیگر خلقت نداند،بلکه آن را طبیعت بنامد و مبدا فاعلی وغایی را ازآن بگیرد...

بسم الله الرحمن الرحیم
تحدید دین به نقل؛منشا توهم تعارض علم و دین
(حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی چاووشی)

منشا توهم تعارض علم و دین،از نظر علامه جوادی آملی،محدود دانستن حوزه دین به نقل و خارج کردن عقل ازجارچوب معرفت دینی است؛این تصور ناصواب،شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که  عقل بیگانه شده از دین،عالم آفرینش را دیگر خلقت نداند،بلکه آن را طبیعت بنامد و مبدا فاعلی وغایی را ازآن بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمدتقی چاوشی،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج،درموردتبیین آراء علامه جوادی آملی در مبحث انتظار بشر از دین وترسیم گسترده آن،گفت:هم چنان که می دانیم، این که خدا هست و واحد است،جزء اعتقادات دین است،اما خداوند به عنوان تنها وجود مستقل و مبدا جعل دین و منبع احکام اعتقادی،اخلاقی و عملی،از سنخ وجودات و حقایق است و گزاره ای مانند «خدا وجود دارد »،محتوایی دینی ندارد؛بلکه این گزاره ها از سنخ علم اند ومعارف برآمده از آنها در ساحت علم دینی قرار می گیرد.
وی با اشاره به سهیم نبودن احکام عقلی در بخش قوانین و احکام دینی ،تاکید کرد:این نکته ای است که نباید از آن غفلت کرد و در واقع باید دانست که عقل میزان دین و به بیان دیگر دین ساز نیست،بلکه همچون آیینه نمایان گر دین  ومبین محتوای آن است. وقتی از گستره  دین سخن می رود،باید دقت داشته باشیم که در این مقام،مهم بررسی مبانی است که ابتناء دین را بر آن مبانی نشان می دهد و بر همین اساس روشن می کند که حدود و ثغور دین تا کجاست و در کدام عرصه ها می تواند حضور داشته باشد و البته در اینجا مراد از دین،دین حق،یعنی اسلام است.که با حقیقت عقل نسبت دارد و گرنه ادیانی که با عقل نسبتی ندارند،از حوزه بحث فعلی خارج اند.
چاوشی با بیان این که منشا دین،خداست،اظهار کرد:این بدین معناست که مبدا فاعلی دین ،خداست و مبدا قابلی آن انسان است و مبدا غایی آن دیدار انسان با خداوند.همچنین براساس نظر علامه جوادی آملی،ساختار داخلی دین،معصومانه تنظیم شده است.بر این اساس،این ساختار معصمانه از سوی مبدا فاعلی فرستاده شده است تا انسان ها به عنوان مبدا قابلی،با دریافت دین و عمل کردن بر اساس آن به لقای الهی باریابند.انسان مدنی بالطبع است؛یعنی برای رسیدن به حسن معاش وایصال به صلاح معاد،محتاج مشارکت وتعاون و زندگی اجتماعی است،اما در عین حال انسان موجودی خودخواه است؛یعنی همه چیز را برای خود می خواهد.این شکل مذموم،در اصل شکلی منحرف شده از گرایش ممدوح به فطرت است که براساس آن انسان خواستار بازگشت به خود حقیق خویشتن است باگرایش یافتن انسان ها به خودخواهی،تعدی و تجاوز به حقوق دیگران رخ می دهد که نتیجه آن هرج ومرج وگسیختگی پیوندهای اجتمای است.در این جاست که نیاز به دین آشکار می شود وانسان می تواند در پرتو قوانین وبرنامه هایی که از وحی سرچشمه می گیرد حس خودخواهی را تعدیل کند واین،جز از قانون الهی حاصل نخواهد شد.شاید گفته شود که هر قانونی می تواند این خودخواهی را چاره کند اما پاسخ حضرت آیت الله جوادی آملی این است که تها قانون الهی قادر به چنین کاری است؛چرا که تدوین قانون از انسان خودمحور،نتیجه ای جز وضع قانون خودمدار ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج با اشاره به نیاز بشر به دین برای تعدیل حس خودخواهی در زندگی اجتماعی در پرتو قوانین و برنامه های سرچشمه گرفته از وحی،گفت: علم و حکمت خداوند اقتضاء دارد که این نیاز انسانی را تامین کند.علم وحکمت خداوند اقتضا دارد که خداوند قوانین جامع حق محور را در اختیار انبیا قرار دهد تا آن ها را به بشر ابلاغ کنند،زیرا بی اعتنایی به نیازمندی انسان و برنامه تکامل او و در اختیار نگذاشتن قوانین وحیانی،مناقض حکمت خداوند و مستلزم نقض غرض است که چنین چیزی مستحیل است.از نظر علامه جوادی آملی، عقل تجربی در علوم تجربی و انسانی ظهور می یابد.عقل نیمه تجریدی در ریاضیات به کار بسته می شود.عقل تجریدی محض در فلسفه و کلام به بررسی براهین و اقامه آن ها می پردازد و عقل ناب در حیطه عرفان نظری اعمال می شود.اما عقل مورد نظر در گستره دین،محدود به عقل تجریدی محض نیست.به طور کلی مراد از عقل همان علم یا طمانینه علمی است که از برهان تجربی محض یا برهان تجریدی صرف و یا تلفیقی از تجربی و تجریدی حاصل آمده باشد و در قبال آن نقل وجود دارد که همان مدلول معتبر متون دینی و روایت است.در اینجا مقصود از عقل فلسفی و کلامی همان است که توان اثبات وجود خداوند،وحدت حیات،علم و نظایر این ها را دارد و رهاورد عقل در تمام این مطالب دینی معقول و مقبول بوده و هست.وی در ادامه با اشاره ه این که علت اصلی گرایش انسان به دین در بخش اعتقاد و اندیشه،باید عل و فطرت و در بخش عمل باید انگیزه و علت گرایش انسان به دین،جلب رضای خدای سبحان باشد،افزود: علاوه بر این باید توجه داشت که عقل در هیچ ساحتی حکم مولوی و صدور دستور «باید» و «نباید» از عهده کسی بر می آید که حق ربوبیت داشته و به جمیع مصالح و مفاسد آگاه و قدرت بر پاداش و کیفر وعقاب داشته باشد.این در حالی است که عقل آدمی توان پاداش دادن مطیعان وعقاب عاصیان و متمردان را ندارد و اساسا این عقل فاقد شان حکم کردن و دستور دادن است و همانند نقل،تنها گزارشگر و ادراک کننده احکام و دستور های الهی است.بنابر این عقل،همتای نقل و در کنار آیات و روایات،منبع شناخت و کسب معرفت به احکام شرع است.عقل،در حوزه ی شریعت هرجا حضور دارد به عنوان مدرک است ونه حاکم در غیر مستقلات عقلیه که عقل ملازمات میان دو حکم را ادراک می کند،مطلب بسیار روشن است که حکمی ندارد.درمستقلات عقلیه نیز که به ادراک مناطات وملاکات احکام نایل می آید،پس از ادراک،حکمی صادر نمی کند بلکه از کشف ملاک حکم و علم به مناط آن به کشف وادراک حکم واصل می شود.
چاوشی با بیان این که از نظر علامه جوادی آملی عقل مصباح شریعت است،عنوان کرد:از نظرایشان کسانی که عقل را میزان دین وشریعت می پندارند،نگاهی افراطی به ورود عقل در قلمرو دین دارند و یکی از ثمرات این نگاه افراطی به عقل،ارائه تفسیری ناصواب از خاتمییت پیامبر اکرم(ص)است؛زیرا بر اساس تلقی مفرطانه از ارزش عقل،هنگامی که عقل بشر رشد کرد،دیگر نیازی به وحی نیست؛زیرا عقلی که مبنای سنجش صحت وسقم محتوای دین است،خود مستقیما،هادی و راهبر انسان در شئون فردی وجمعی می شود.اما دیدگاه گروه مقابلی که می توان باعنوان تفریطیون از آنان یاد کرد،عقل را صرفا مفتاح شریعت وکلید ورود انسان به عرصه دین می شمارند که بعد از گشودن باب دین،کنار گذاشته می شود وجامعه بشری با محتوای دین روبرو است که از طریق فهم کتاب و سنت باید به آن دست یابد. این دیدگاه سهمی نیز حتی در هماهنگی محتوای احکام دینی با زیر ساختارهای اصلی،برای عقل، قائل نیست. اما از نظر علامه جوادی آملی نظر معتدلانه آن است که عقل افزون بر مفتاح بودن،مصباح دین ومنبع معرفتی انسان نسبت به مضامین و محتوای گنجینه دین است.
حجت الاسلام و المسلمین چاوشی در پایان خاطر نشان کرد:دلیل نقلی در حقیقت،قول خدا را ارائه می دهد و دلیل عقلی می تواند،فعل،حکم و قانون تکوینی و تدوینی را کشف کند و در کنار دلیل نقلی،حجت شرعی تلقی شود نتیجه طبیعی و منطقی جا گرفتن عقل در درون هندسه معرفت دینی و برابر نشستن آن در عرض نقل، آن است که معرفت نسبت به دین وشناخت از اسلام زمانی کل می گیرد که همه منابع معرفتی آن در کنار هم و باهم ملحوظ شوند.بنابراین کسی مجاز نیست به صرف مراجعه به همه قرآن،در مسئله ای مدعی شود که دین اسلام چنین می گوید؛چه رسد به این که با انتخاب یک یا دو آیه بخواهد نظر اسلام را درباره مطلبی بیان کند.منشا توهم تعارض علم و دین،از نظر علامه جوادی آملی،محدود دانستن حوزه دین به نقل و خارج کردن عقل از چارچوب معرفت دینی است.علامه جوادی آملی معتقدند که این تصویر ناصواب شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که عقل بیگانه شده از دین،عالم آفرینش را درگیر خلقت نداند،بلکه آن را طبیعت بنامد و مبدا فاعلی و غایی را از آن بگیرد.